Bosgårdsskolan

Varbergs Fastighets AB ska på uppdrag av Varbergs kommun utföra en om- och tillbyggnad av den befintliga Bosgårdsskolan.

Arbetet med skolan utförs för att kunna ta emot fler elever och bättre kunna möta verksamhetens behov. Tre byggnader slås ihop och blir en stor. Bilden visar den befintliga skolan i gult och de nybyggda delarna i grönt.

Projektinformation

Riktar sig främst till lärare, elever och föräldrar på skolan.

April 2017

BYGGSTATUS
Klart
Planering och projektering
Pågående
Byggnation
Ej klart
Besiktning
Ej klart
Överlämnande/inflyttning
FAKTA
KATEGORI:
Om- och tillbyggnad
ARKITEKT:
BTA:
1 700 kvm tillbyggnad, totalyta 5 066 kvm
ENTREPRENÖR:
Skanska
ENTREPRENADFORM:
BYGGTID:
Februari 2017-juni 2018
PROJEKTLEDNING

Varbergs Fastighets AB
Insa Ostendorf, konsult
insa.ostendorf@sweco.com