Kunskapsskolan

Varbers Fastighets AB bygger om fastigheten Björnen 7 och anpassar lokalerna till friskoleverksamhet:

  • friskola, Kunskapsskolan
  • årskurs 4-9
  • 420 elever
BYGGSTATUS
Klart
Planering och projektering
Pågående
Byggnation
Ej klart
Besiktning
Ej klart
Överlämnande/inflyttning
FAKTA
KATEGORI:
ARKITEKT:
BTA:
ENTREPRENÖR:
ENTREPRENADFORM:
BYGGTID:
PROJEKTLEDNING

Varbergs Fastighets AB
Bärne Nylin
barne.nylin@varberg.se