P-hus Trädgården

Varbergs Fastighets AB har i uppdrag att bygga nytt parkeringshus för att möta kravet på fler parkeringsplatser när gallerian byggs ut.
Parkeringshuset blir i tre plan med källare. Trafiken är dubbelriktad med lutande däck för enkel genomströmning av bilar. Det finns två in- och utfarter för biltrafik samt direkt access till gallerian för kunderna via trapphus och hiss på två plan.

Tidsplan

Nedan är en ungefärlig tidsplan för projektet. Byggtrafiken kommer köra längs med södra delen av Västra Vallgatan och ner på Bäckgatan till byggarbetsplatsen. Vi gör vårt bästa för att störningarna ska bli så små som möjligt.

  • v.24 – Förberedande markarbeten inleds och avslutas under vecka 24.
  • v.31 – Arbetet åreupptas igen. Byggstaket sätts upp, vägskyltar och befintlig belysning tas ner.
  • v.32 – Provtagning inför saneringsarbeten.
  • v.33-36 – Pålning, spontning och bodetablering.
  • v.40-47 – Betongarbeten.
  • v.35-47 – Schaktarbeten.
  • Projektet pågår fram till färdigställande i juni 2017. Tidsplanen kompletteras under arbetets gång.

Informationsblad

2016-08-19
2016-09-23

BYGGSTATUS
Klart
Planering och projektering
Pågående
Byggnation
Ej klart
Besiktning
Ej klart
Överlämnande/inflyttning
FAKTA
KATEGORI:
Nybyggnation
ARKITEKT:
Tengblom
BTA:
ENTREPRENÖR:
Wästbygg
ENTREPRENADFORM:
BYGGTID:
Juni 2017
PROJEKTLEDNING

Varbergs Fastighets AB
Helen Treslow
helen.treslow@varberg.se