Rådhuset

Varbergs kommun vill skapa mer liv och rörelse på och omkring Torget i Varberg. Som en del i detta arbete har Varbergs Fastighets AB tagit över Rådhuset och har nu i uppdrag att utveckla verksamhet i byggnaden så att Rådhuset attraherar så många människor som möjligt och bidrar till att stärka torgets attraktionskraft. Samtidigt ska det bevarar sitt kulturvärde.

BYGGSTATUS
Klart
Planering och projektering
Pågående
Byggnation
Ej klart
Besiktning
Ej klart
Överlämnande/inflyttning
FAKTA
KATEGORI:
ARKITEKT:
BTA:
ENTREPRENÖR:
ENTREPRENADFORM:
BYGGTID:
PROJEKTLEDNING

Varbergs Fastighets AB
Linda Högenberg, konsult
linda.hogenberg@ramboll.se