Sjöaremossen - omklädningsbyggnad

På uppdrag av: Varbergs kommun

Syfte: Sjöaremossens isbana ska få en ny omklädningsbyggnad som innehåller omklädningsrum, domarrum, kiosk, värmestuga och ett utrymme för slipning av skridskor. Den nuvarande omklädningsbyggnaden har ett stort behov av underhåll och saknar bland annat domarrum.

Idag har två bandyföreningar sin hemvist på isbanan och båda föreningarna har seniorlag, herr och dam, som spelar högt upp i divisionerna. En ny omklädningsbyggnad ska möta dagens och framtidens tränings- och tävlingsbehov, lokalerna ska vara moderna och tillgängliga.

Status: Projektet är i byggfas och förväntas vara klart september 2019.

Vår bedömning: Nybyggnation planeras att utföras under vår, sommar, höst 2019, då anläggningen inte nyttjas av föreningar.

BYGGSTATUS
Klart
Planering och projektering
Pågående
Byggnation
Ej klart
Besiktning
Ej klart
Överlämnande/inflyttning
FAKTA
KATEGORI:
Rivning och nybyggnation
ARKITEKT:
Tengbomgruppen AB
BTA:
286 m2
ENTREPRENÖR:
Partner Entreprenad i Sverige AB
ENTREPRENADFORM:
Totalentreprenad
BYGGTID:
April-september 2019
PROJEKTLEDNING

Projektledare Frida Gren
Senior projektledare Leif Persson

Frida.gren@varberg.se
Leif.persson@varberg.se