Kvarteret Björnen

FAKTA
FASTIGHETSBETECKNING:
Björnen 7
BYGGÅR:
ARKITEKT:
BTA:
4 765 m2
HYRESGÄST:
Varbergs BTK, Kunskapsskolan, FMCK