Rådhuset

Varbergs kommun vill skapa mer liv och rörelse på och omkring Torget i Varberg. Som en del i detta arbete har Varbergs Fastighets AB tagit över Rådhuset och har nu i uppdrag att utveckla verksamhet i byggnaden.

Rådhuset har inte renoverats på många år och byggnaden är i ganska dåligt skick. Det gäller bland annat taket som behöver bytas i sin helhet. Även VVS- och elinstallationer har sådana brister att omfattande renovering behövs. Rådhuset har även stora brister i tillgänglighet för personer med funktionshinder.

VFAB har som ambition att bevara värdefulla byggnader i Varberg samtidigt säkerställa en långsiktig fungerande verksamhet. Ambitionen i projekt likt detta är att så långt som möjligt värna om det kulturhistoriska värdet i byggnaden.

Läs om projketet här.

FAKTA
FASTIGHETSBETECKNING:
Rådhuset 20
BYGGÅR:
1865
ARKITEKT:
Frans Jacob Heilborn
BTA:
1 040 m2
HYRESGÄST:
Inga för närvarande