10 juli 2017 | ALLMÄNT

Trädgården ger centrum 235 nya p-platser

Under fredagen öppnade vi upp portarna till det nya parkeringshuset Trädgården, som tillför 235 nya p-platser i centrum. En sattsning är att det finns 10 el-platser och det är förberett för ytterligare sex till när behovet uppstår.

Invigningen bjöd på parkeringstips, popcorn och besökarna fick parkera sin bil till toner av salsamusik.

Det nya parkeringshuset går i gröna toner och man har fokuserat på att få till en ljus och säker miljö. Parkeringshuset har öppet alla dagar 06-23. Efter 23 låser sig portarna och det är endast nattparkerade bilar som har tillgång till p-huset via sin sms-biljett.

Entré till Gallerian

Med Galleria Trädgårdens utbyggnad av affärslokaler krävs fler parkeringsplatser var på Varbergs Fastighets AB har byggt p-hus Trädgården. När hela Gallerians ombyggnad är klar kommer kunderna kunna ta sig direkt in till shoppingcentret från p-huset.

Med in- och utfart från både Bäckgatan och Södra hamnvägen hoppas man avlasta den del av Västra Vallgatan som går utanför Gallerian.

TAGGAR:

Nyheter

Varmbadhusets bassäng restaureras till sin forna glans
19 juni 2018
I maj påbörjades renovering av Varmbadhusets badanläggning. Ambitionen är att återskapa bassängen så långt det går, till hur den såg ut vid uppförandet 1925.
Hyr vår vackra Rådhussal
18 juni 2018
Varbergs Rådhus har genomgått totalrenovering och sedan början av 2018 finns det möjlighet att hyra den anrika Rådhussalen. Den perfekta lokalen för din konferens eller fest!
Underhållsarbete p-hus Lorensberg
7 juni 2018
Under vecka 24 och vecka 25 ska vi tvätta parkeringshus Lorensberg invändigt, underhållsarbetet kommer inte att påverka parkeringshusets öppettider.