26 februari 2018 | BYGGPROJEKT

Mer plats för lek och motion

Nu blir det synligt att arbetet med den nya bad- och simanläggningen är igång. Förberedande arbete bakom nuvarande Håstens simhall påbörjas under vecka 9.

Nu blir det synligt att arbetet med den nya bad- och simanläggningen är igång. Förberedelser med trädfällning och breddning av motionsspåret bakom nuvarande Håstens simhall påbörjas under vecka 9.

Varberg växer och en ny bad- och simanläggning ska byggas. Anläggningen ska ligga på samma plats som Håstens simhall, men den blir större.

Ny mötesplats för motion och hälsa

Den nya anläggningen planeras bland annat ha en 50-metersbassäng, undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten samt ett aktivitetsbad med rutschkanor. Bad- och simanläggningen kommer att byggas ihop med befintlig ishall och gym för att tillsammans bilda en mötesplats för aktivitet och hälsa som är tillgänglig för alla.

Träd behöver ge plats för simhall

För att göra plats för den nya anläggningen behöver delar av skogspartiet bakom Håstens simhall tas ner. Trädfällningen sker som första åtgärd under 2018. Delar av motionsspåret ska breddas för att kunna nyttjas av både cyklister och motionärer.

Tidplan

Arbetet med trädfällning och motionsspår beräknas vara klart våren 2018. Under sommaren stänger Håstens simhall och rivning sker hösten 2018. Byggnationen av den nya anläggningen påbörjas hösten 2018 och beräknas vara klart våren 2021. 

Kontakt

Helena Wallin
Kommunikatör, Varbergs Fastighets AB
Telefon: 0340-50 60 07
E-post: helena.wallin@varberg.se

Nyheter

Skärpt eldningsförbud i Varbergs kommun
26 juli 2018
Från och med torsdagen den 26 juli klockan 00:00 är all eldning förbjuden i Varbergs kommun. Beslutet grundar sig i den extrema vädersituationen som råder.
Varmbadhusets bassäng restaureras till sin forna glans
19 juni 2018
I maj påbörjades renovering av Varmbadhusets badanläggning. Ambitionen är att återskapa bassängen så långt det går, till hur den såg ut vid uppförandet 1925.
Hyr vår vackra Rådhussal
18 juni 2018
Varbergs Rådhus har genomgått totalrenovering och sedan början av 2018 finns det möjlighet att hyra den anrika Rådhussalen. Den perfekta lokalen för din konferens eller fest!