14 november 2017 | BYGGPROJEKT

Ny bad- och simanläggning

VFAB har fått i uppdrag att bygga den nya bad- och simanläggningen. Projekteringen påbörjas nu och byggnationen startar under hösten 2018.

Varbergs Fastighets AB ska på uppdrag av Varbergs kommun bygga en ny bad- och simanläggning. Anläggningen kommer att ligga där Håstens simhall ligger idag. Byggnationen startar under hösten 2018 och beräknas vara klart i början av 2021.

Varför en ny bad- och simanläggning?

Varberg växer, den nya bad- och simanläggningen ska tillgodose invånarnas behov av rekreation, fritids- och föreningsverksamhet. Satsningen bidrar även till målet att utveckla Varberg till en spännande och nytänkande kultur- och idrottskommun.

Den befintliga simhallen på Håsten invigdes i början av 1980-talet och har idag omfattande renoveringsbehov.

Hur kommer det att bli?

I den nya anläggningen planeras bland annat en 50-metersbassäng, en undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten samt ett aktivitetsbad med rutschkanor. Anläggningen kommer dela entré med ishallen och det finns idéer kring att koppla på andra hälsofrämjande verksamheter.

– Vi arbetar med att få plats med så många aktiviteter som möjligt inom ramen av den fastslagna budgeten på 351,5 miljoner, säger Stefan Berntsson, byggprojektledare på VFAB.

Ambitionen är att den nya anläggningen ska bli ett nav för motion och rekreation, en mötesplats för aktivitet och hälsa som är tillgänglig för alla.

Aktuellt i projektet

  • I november 2017 skrev VFAB avtal med NCC.
  • Projektet ska genomföras som en totalentreprenad med partnering som samarbetsform.
  • Projekteringsarbetet och planering av evakuering under byggtiden inleddes under hösten 2017.
  • Rivningen av Håstens simhall planeras börja sommaren/hösten 2018.

Vad händer med verksamheten under byggtiden?

Under våren 2018 är Håstens simhall öppen som vanligt. Anläggningen stänger för gott under sommaren 2018.

För att tillmötesgå efterfrågan på att bada och simma kommer verksamheten på kommunens andra simanläggningar utökas. Mer information om bad- och simverksamhet finns på www.varberg.se

Nyheter

Skärpt eldningsförbud i Varbergs kommun
26 juli 2018
Från och med torsdagen den 26 juli klockan 00:00 är all eldning förbjuden i Varbergs kommun. Beslutet grundar sig i den extrema vädersituationen som råder.
Varmbadhusets bassäng restaureras till sin forna glans
19 juni 2018
I maj påbörjades renovering av Varmbadhusets badanläggning. Ambitionen är att återskapa bassängen så långt det går, till hur den såg ut vid uppförandet 1925.
Hyr vår vackra Rådhussal
18 juni 2018
Varbergs Rådhus har genomgått totalrenovering och sedan början av 2018 finns det möjlighet att hyra den anrika Rådhussalen. Den perfekta lokalen för din konferens eller fest!