NYHETER: #simhallen

26 februari 2018 | Byggprojekt

Mer plats för lek och motion

Nu blir det synligt att arbetet med den nya bad- och simanläggningen är igång. Förberedande arbete bakom nuvarande Håstens simhall påbörjas under vecka 9.
Läs mer
Mer plats för lek och motion
14 november 2017 | Byggprojekt

Ny bad- och simanläggning

VFAB har fått i uppdrag att bygga den nya bad- och simanläggningen. Projekteringen påbörjas nu och byggnationen startar under hösten 2018.
Läs mer
Ny bad- och simanläggning