NYHETER: #simhallen

14 november 2017 | Byggprojekt

Ny bad- och simanläggning

VFAB har fått i uppdrag att bygga den nya bad- och simanläggningen. Projekteringen påbörjas nu och byggnationen startar under hösten 2018.
Läs mer
Ny bad- och simanläggning