Kommunens eget fastighetsbolag

Varbergs Fastighets AB bildades 1970 och är ett helägt dotterbolag till Varbergs Stadshus AB. Vårt uppdrag är att bygga, utveckla och förvalta samhällsnyttiga, attraktiva fastigheter i Varbergs kommun genom att erbjuda en samlad kompetens inom projekt och förvaltning. Bolaget ska se till att det finns god tillgång till affärslokaler och samtidigt verka för att bevara stadens kulturellt viktiga byggnader.

Projekt och förvaltning - bolagets hörnstenar

Projektavdelningens största kund är Varbergs kommun. Det innebär att bolaget blir direkt påverkat av den förändring som Varberg har påbörjat med byggnation av nya skolor, förskolor, järnvägstunnel och hamnflytt. Avdelningen består idag av nio personer och under perioder täcker vi även upp med konsulter till de tjänster som bäst motsvarar behovet i varje enskilt projekt.

Fastighetsavdelningen arbetar med våra fastigheter och mot ett 50-tal hyresgäster och har uppgiften att möta deras behov av service och utveckling. På kort tid har vi mer än fördubblat vår förvaltade yta från 50 000 kvm till över 130 000 kvm.