Åkulla - Renoveringar och underhållsarbeten

 Projekt i egen regi.

Varför bygger vi

Åkulla är ett populärt utflyktsmål och ligger vackert beläget bland vandringsleder, skidspår, sjöar och bokskogar. Intill Yasjön ligger Friluftsgården som Varbergs Fastighets AB (VFAB) ägt och förvaltat sedan år 2000. Ursprungsbyggnaden är Sportstugan som byggdes 1930, sedan dess har flera byggnader tillkommit som idag tillsammans innefattar Friluftsgården.

Hur kommer det att bli

På Åkulla friluftsgård pågår sedan 2016 en strategisk utveckling, byggnad för byggnad renoveras för att skapa en anläggning anpassad till 2019. Som grund till val av ytskikt och inventarier finns en kulturminnesutredning och ett inredningskoncept som tagits fram och följs.

Sportstugan

Skapa modernare och fräschare ytskikt och bidra till en gemensam anda för hela anläggningen. Ny anpassad belysning, uppfräschning av bardelen samt renovering av två stycken WC-utrymmen i anslutning till sportstugan.

I renoveringsplanen ingår också förbättringar av konferenslokalen.  

Konferensrum 

Konferensrum 1: Uppfräschning av ytskikt samt inbyggnad av aggregat för ljudisolering.

Konferensrum 2: Fönsterbyten.

Entré och servering

Renoveringen omfattade entré, servering och matsal i huvudbyggnaden. Ytskikten och planlösningen var i behov av förändring och förbättring. Entrén öppnades upp till nock och ljusinsläppet förstärktes genom att ytterligare två fönsterpartier sattes in. Timrade originalväggar har behållits orörda, övriga ytskikt, golv och väggar har fräschats upp. Ett lyftbord har installerats vid trappen i entrén för att öka tillgängligheten och serveringsdisken har renoverats.

Godsmottagningen

Uttjänta brädor på fasaden ersattes och hela fasaden målades i samma röda färg som tidigare. Rampen ersattes med en ny, då den gamla var rutten.

Röda stugan

Precis som på Godsmottagningen har fasaden rustats upp med nya brädor där det behövdes och fasaden har målats. Invändigt har stugan fått nya golv i alla sovrum, köket och i allmänutrymmet. Väggar och tak har målats om. Röda stugan har också försetts med nytt kök, inklusive vitvaror.

Stationshuset

I stationshuset har hela nedervåningen renoverats. Nya golv har lagts in i samtliga rum utom ett där valet gjordes att bevara det befintliga, gedigna trägolvet i enlighet med kulturminnesutredningen. Väggar och tak har målats om. Även i Stationshuset har ett nytt kök med nya vitvaror installerats.

WC-, dusch och omklädningsutrymmen

Hösten 2016 totalrenoverades toaletter, omklädningsrum och duschar i Åkulla.  Duschutrymmena utrustades med ett pollettsystem. Utrymmena är tillgängliga för allmänheten varje dag mellan kl. 06.00-22.00.

BYGGSTATUS
Klart
Planering och projektering
Klart
Byggnation
Klart
Besiktning
Klart
Överlämnande/inflyttning
KONTAKT

Johanna Fischer
E-post: Johanna.fischer@varberg.se

FAKTA
KATEGORI:
Renovering
ARKITEKT:
-
BTA:
-
ENTREPRENÖR:
Peterson & Hansson Byggnads AB
ENTREPRENADFORM:
Totalentreprenad
BYGGTID:
Klart sommaren 2019