Ankarhallen

Varför bygger vi

För att möta det ökade trycket på anläggningen, med anledning av den nya konstgräsplanen och den nya skolan. De gamla omklädningsrummen var av undermålig kvalitet och kunde inte fylla det behov som fanns.
 

Hur kommer det att bli

Omklädningsbyggnaden ska tillgänglighetanpassas. Möjliggöra framtida expansion med ytterligare en hall. 
 

Tidplan

Omklädningsbyggnaden invigdes augusti 2018. Slutbesiktning oktober 2018.
BYGGSTATUS
Klart
Planering och projektering
Klart
Byggnation
Klart
Besiktning
Klart
Överlämnande/inflyttning
KONTAKT

Belinda Djupdahl
 

FAKTA
KATEGORI:
ARKITEKT:
BTA:
ENTREPRENÖR:
ENTREPRENADFORM:
BYGGTID:
Slutbesiktning oktober 2018.