Ankarskolan

Varför bygger vi

Varbergs Fastighets AB ska på uppdrag av Varbergs kommun uppföra ny skola och förskola i Träslövsläge. Ambitionen är att den nya skolan ska vara mer funktionell än dagens motsvarighet och samtidigt mer anpassad till dagens miljötänk. Bland annat ska lokalerna bidra till en bättre energieffektivisering.

Hur kommer det att bli

Nuvarande skola kommer delvis att rivas och ny lokal kommer att byggas intill den befintliga. För att kunna öppna en skola där trafiken utanför flyter smidigt ska Hamn- och Gatuförvaltningen i höst 2014, anlägga gång- och cykelväg samt ny gata. Gatan kommer att gå mellan Fiskebåtsvägen och Tångvägen.

  • F-9-skola för 600 elever
  • förskola med fyra avdelningar
  • tillagningskök för 1 200 portioner/dag
  • ett nytt skol- och folkbibliotek.
BYGGSTATUS
Klart
Planering och projektering
Klart
Byggnation
Klart
Besiktning
Klart
Överlämnande/inflyttning
KONTAKT

Ingemar Cederström
 

FAKTA
KATEGORI:
Skola och förskola
ARKITEKT:
D Office
BTA:
ca 6 650 kvm
ENTREPRENÖR:
Skanska
ENTREPRENADFORM:
Totalentreprenad
BYGGTID:
Augusti 2015