Bosgårdsskolan

Varför bygger vi

Varbergs Fastighets AB fick uppdrag av Varbergs kommun att utföra en om- och tillbyggnad av den befintliga Bosgårdsskolan.

Detta för att skolan ska kunna ta emot fler elever och bättre kunna möta verksamhetens behov.

Hur kommer det att bli

Tre byggnader har slagits ihop till en stor. Bilden visar den befintliga skolan i gult och de nybyggda delarna i grönt.

I uppdraget låg också att uppgradera ventilationen, göra insatser i köket samt skapa en ny huvudentré med elevcafé och uppehållsyta.

Tidplan

Byggnaderna slutbesiktigades juni 2018.

 

Projektinformation

Riktar sig främst till lärare, elever och föräldrar på skolan.

April 2017

BYGGSTATUS
Klart
Planering och projektering
Klart
Byggnation
Klart
Besiktning
Klart
Överlämnande/inflyttning
KONTAKT

Belinda Djupdahl

 

 

FAKTA
KATEGORI:
Om- och tillbyggnad
ARKITEKT:
BTA:
1 700 kvm tillbyggnad, totalyta 5 066 kvm
ENTREPRENÖR:
Skanska
ENTREPRENADFORM:
BYGGTID:
Februari 2017-juni 2018