Bullerbyn - Rivningsarbete

Varför bygger vi

Verksamheten på Bullerbyns förskola är flyttad till den nya förskolan Bumerangen på Brunnsberg, eftersom förskoletomten behövs i kommande stadsutvecklingsprojekt.

Hur kommer det att bli

Månadsskiftet oktober/november 2018 påbörjas rivningen av Bullerbyns förskola. Byggnaden rivs ner till och med bottenplattan i denna etapp, som pågår till januari 2019. Rivningsarbetena påbörjas i slutet av oktober/början av november och beräknas vara klara under januari 2019.

Arbetet med rivningen kan medföra visst buller. Genom att binda damm med vatten minskar vi risken för byggdamm för dig som bor och passerar i området. Rivningsarbetet kommer att medföra ökad trafik, då material från rivningen ska fraktas ut från rivningsområdet.

Tidplan

Färdigställdes januari 2019

BYGGSTATUS
Klart
Planering och projektering
Klart
Byggnation
Klart
Besiktning
Klart
Överlämnande/inflyttning
FAKTA
KATEGORI:
ARKITEKT:
BTA:
ENTREPRENÖR:
ENTREPRENADFORM:
BYGGTID:
Oktober 2018 - januari 2019