Bumerangen

Varför bygger vi

På uppdrag av Varbergs kommun. Bumerangen ska ersätta Bullerbyns och Kärnegårdens förskola.
 

Hur ska det bli

Skapa moderna, effektiva, ändamålsenliga och sammanhängande lokaler för 6 avdelningar. Verksamhetens pedagogik och tomtens beskaffenhet har varit styrande för utformningen.Förskolan har plats för 120 barn, i lokalerna ryms ett tillagningskök, två större torg och två mindre, tre ateljeér samt ett pedagogiskt kök. Fyra avdelningar är placerade i markplan och två avdelningar för de äldre barnen, är placerat på plan 2. På plan 2 finns även personalytor.
 
En del av gården har utformats som en mindre torgbildning med hårdgjord mark, odlingslådor och uteservering. Utemiljön planeras för lek och pedagogiska funktioner i olika rum. Den norra och östra sidan är mer naturlig och ansluter mot den intilliggande skogen och naturområdena i Brunnsberg, vilket kommer att utgöra ett viktigt komplement till förskolans egna lekytor och möjlig utevistelse.
 

Tidplan

Slutbesiktning 180829
 
BYGGSTATUS
Klart
Planering och projektering
Klart
Byggnation
Klart
Besiktning
Klart
Överlämnande/inflyttning
KONTAKT

Jenni Wennerström
E-post: jenni.wennerstrom@varberg.se


 

FAKTA
KATEGORI:
Förskola
ARKITEKT:
BTA:
ENTREPRENÖR:
NCC
ENTREPRENADFORM:
BYGGTID:
Färdigställt augusti 2018