Gruppbostad Gasellen

Varbergs Fastighets AB ska på uppdrag av Varbergs kommun bygga ett nytt LSS boende.

Det blir ett plan med sex lägenheter och gemensamma utrymmen.

Byggnaden uppförs med ett klimatskal av passivhusstandard. För att sänka energiförbrukningen monteras solceller på tak. Taket är ett sedumtak.

BYGGSTATUS
Klart
Planering och projektering
Klart
Byggnation
Klart
Besiktning
Klart
Överlämnande/inflyttning
KONTAKT

Varbergs Fastighets AB
vfab@varberg.se

FAKTA
KATEGORI:
Gruppboende
ARKITEKT:
-
BTA:
-
ENTREPRENÖR:
-
ENTREPRENADFORM:
-
BYGGTID:
2015