Klapperstenens förskola

Projektet är ett uppdrag från Varbergs kommun.

Varför bygger vi?

Stadsdelen Breared växer och hit flyttar många barnfamiljer. För att möta dagens och framtidens behov av förskoleplatser ska VFAB, på uppdrag av Varbergs kommun bygga förskolan Klapperstenen. Den nya förskolan ska ersätta Rundgårdens och Alvgatans förskolor.

Hur kommer det att bli?

På Klapperstenen kommer det att finnas plats för 160 barn uppdelade i fyra sektioner i sammanhängande lokaler. Utemiljön kommer att bestå av två gårdar för de mindre barnen och en tredje som är anpassad för äldre barn men som även kan nyttjas som en gemensam gård. 

Tidplan

Klapperstenens förskola planeras stå färdig i början av juni 2021. 

BYGGSTATUS
Klart
Planering och projektering
Klart
Byggnation
Klart
Besiktning
Klart
Överlämnande/inflyttning
KONTAKT

Filip Sundvisson
E-post: Filip.sundvisson@varberg.se

FAKTA
KATEGORI:
Nybyggnation
ARKITEKT:
Tengboms Arkitekter
BTA:
2015 kvm
ENTREPRENÖR:
Tage & söner
ENTREPRENADFORM:
Utförandeentreprenad
BYGGTID:
Planeras stå färdig i början av juni 2021.