Komedianten

Varbergs nya mötesplats inrymmer bibliotek, konsthall och café. Dessutom anordnas barnaktiviteter, fotoutställningar och föreläsningar i lokalerna.

Komedianten stod klar i början av 2012 och har snabbt blivit mycket välbesökt. På biblioteket kan man, utöver att låna böcker, också studera eller läsa böcker. Både avskilda studierum och öppna läsplatser finns.

Komedianten är en av Varbergs kommuns största satsningar och är en långsiktig investering. Invigningen i januari 2012 utgjorde starten för ett kulturhus där människor kan mötas i ett offentligt rum som erbjuder förströelse, bildning och kulturella möten.

Verksamheten kommer att följa medborgarnas och tidens krav på ett modernt kulturhus med något för alla.

BYGGSTATUS
Klart
Planering och projektering
Klart
Byggnation
Klart
Besiktning
Klart
Överlämnande/inflyttning
KONTAKT

Varbergs Fastighets AB
vfab@varberg.se

FAKTA
KATEGORI:
Kulturhus och bibliotek
ARKITEKT:
-
BTA:
-
ENTREPRENÖR:
-
ENTREPRENADFORM:
-
BYGGTID:
Januari 2012