Konstgräsplan centrum

Varför bygger vi

Fotboll är fortfarande den sport i Sverige som har flest utövare. Konstgräs ger föreningslivet betydligt fler aktivitetstimmar per år, gentemot naturgräsplaner. Detta blir den femte konstgräsplanen i drift i Varberg. Med närhet till ishall, tennishall, boulehall och på sikt en ny bad- och simanläggning är den här delen av staden en knutpunkt för fritid och motion året runt.
 

Hur kommer det att bli

En ny 11-manna konstgräsplan med placering på Håsten ska anläggas. Planen ska utföras linjerad med spelmått 105 m x 65 m. Det ska ingå planbelysning, mål, avbytarbås samt läktare, som placeras vid planens västra långsida. Utförandet ska ha inriktning hållbarhet och miljömedvetenhet.
 

Tidplan

Konstgräsplanen färdigställd februari 2019. 
 
Aktivitetsplan
Projektering jan – mars 2018
Upphandling april 2018
Genomförande maj 2018 – mars 2019
Delbesiktning okt 2018
Slutbesiktning mars 2019
 
Kartbild över området på Håsten där konstgräsplanen ska ta plats.
BYGGSTATUS
Klart
Planering och projektering
Klart
Byggnation
Klart
Besiktning
Klart
Överlämnande/inflyttning
KONTAKT

Belinda Djupdahl

 

FAKTA
KATEGORI:
ARKITEKT:
BTA:
ENTREPRENÖR:
Markteknik
ENTREPRENADFORM:
BYGGTID:
Färdigställd februari 2019