Lindvallen

Varför bygger vi

Vi bygger på uppdrag av Varbergs kommun. Ett behov finns att rusta upp byggnader och planer för att klara dagens tränings- och tävlingsbehov. Samt tillgänglighetanpassa anläggningen.
 

Hur kommer det att bli

Ambitionen är att skapa en sammanhållen anläggning med god standard.  Leverera en modern, välkomnande och tillgänglig omklädningsbyggnad. Samt  ett om- och utbyggt klubbhus om 140 kvadratmeter + tillbyggnad 35 kvadratmeter, som säkrar för de olika grupperingar som nyttjar anläggningen. Belysning till fotbollsplanerna med modern, lättskött teknik.
 

Tidplan

Färdigställt juni 2018
 

Före renovering

I förgrunden en fotbollsplans kortsida. Bakom måålet nötta bänkar. I bakgrunden en omklädningsbyggnad modell äldre.

Efter renovering 

Nybyggd omklädningsbyggnad. Ljusgrå träpanel, mörkgrå dörrar. Solceller på taket.
 
 
BYGGSTATUS
Klart
Planering och projektering
Klart
Byggnation
Klart
Besiktning
Klart
Överlämnande/inflyttning
KONTAKT

Linda Högenberg
linda.hogenberg@ramboll.se

FAKTA
KATEGORI:
ARKITEKT:
BTA:
ENTREPRENÖR:
ENTREPRENADFORM:
BYGGTID:
Färdigställt juni 2018