Muren runt Renen 13 åtgärdas

Varför bygger vi

Hösten 2018 revs A-hallen på Renen 13. En bedömning av skicket på muren som omringade byggnaden som går längs med Gamlebyvägen och Östra Långgatan, gjordes efter rivningsprojektet. Tyvärr visade den att murens stabilitet är otillräcklig och att åtgärder måste vidtas på grund av fallrisk. På uppdrag av Varbergs kommun

Hur kommer det att bli

Efter övervägande av olika alternativ kommer muren i första etappen att plockas ner till 1.20 meter ovanför trottoaren. Med denna åtgärd fortsätter muren att vara ett fallskydd in mot fastigheten Renen 13 som ligger i lägre nivå än trottoaren. I etapp två när saneringsarbetet tillåter, kommer muren att rivas i sin helhet. 

Tegelstenen har bevarats, på samma vis som detaljer från rivningen av A-hallen.  

Tidplan

Arbetet utfördes februari till mars 2019, av entreprenör Trellegräv AB som även rev A-hallen.

BYGGSTATUS
Klart
Planering och projektering
Klart
Byggnation
Klart
Besiktning
Klart
Överlämnande/inflyttning
KONTAKT

Byggprojektledare, Varbergs Fastighets AB
Frida Gren

frida.gren@varberg.se

FAKTA
KATEGORI:
ARKITEKT:
BTA:
ENTREPRENÖR:
ENTREPRENADFORM:
BYGGTID:
Februari - mars 2019