Nöjesparken - upprustning

Projekt i egen regi.

Varför bygger vi

Inför sommarsäsongen blåser vi nytt liv i Nöjesparken, vi omvandlar, förbättrar och fräschar upp.

Hur kommer det att bli

Under hösten 2018 påbörjades första etappen med att fräscha upp varbergarnas gamla park och ge den nytt liv. Det gamla träplankstaketet revs och ersattes med ett nytt grönt smidesstaket. Fortsättningsvis ska asfaltsytor minskas till förmån för grönytor och planteringar. Dammen rustas upp och planteringarna blir större med utökad flora.

På grund av sjukdom har vi tyvärr behövt fälla några av parkens träd, men dessa och fler därtill har vi ersatt med en ny generation träd. En trädallé kommer i framtiden leda vägen fram till rotundan och ett nytt belyst gångstråk ökar tryggheten i parken.

Tidplan

Arbetet förväntas pågå fram till sommaren 2019. Tillträdet till parken är periodvis begränsad under våren.

BYGGSTATUS
Klart
Planering och projektering
Klart
Byggnation
Klart
Besiktning
Klart
Överlämnande/inflyttning
KONTAKT

Jenni Wennerström
E-post: Jenni.wennerstrom@varberg.se

FAKTA
KATEGORI:
Upprustning
ARKITEKT:
BTA:
ENTREPRENÖR:
ENTREPRENADFORM:
BYGGTID:
Hösten 2018 - sommaren 2019.