Ombyggnad Stadshus A

Projektet är ett uppdrag från Varbergs kommun. 

Varför bygger vi

Varberg växer och med det även kommunens verksamheter. För att fler medarbetare ska få plats bygger vi till ytterligare en våning på delar av Stadshus A.

Hur kommer det att bli

Den tillbyggda delen på Stadshus A, från mitten av 60-talet, ska uppdateras, 
effektiviseras och det ska bli en tredje våning.

Interiört kommer ombyggnaden ge en mer öppen planlösning och möjliggöra fler arbetsplatser samt att lokalerna ska få ny ventilation.

Exteriört blir det också nytt. Den delen av Stadshus A som ska renoveras hade en ursprunglig arkitektur med en så kallad pelargång, som senare har byggts igen. Under ombyggnationen kommer nu den ursprungliga arkitekturen efterliknas genom stora glaspartier i fasaden.

Tidplan

2020-08-31: Invändigt pågår det mindre arbeten. Slutbesiktning av lokalerna planeras ske i slutet av september och inflyttning sker i slutet av oktober. Utanför läggs nya stengångar och planteringar. 

Avetableringen förväntas vara helt klar under hösten 2020. De gator som kan påverkas, genom begränsad framkomlighet, är delarna av Eskilsgatan och Östra Långgatan som ligger närmast kvarteret.

BYGGSTATUS
Klart
Planering och projektering
Klart
Byggnation
Klart
Besiktning
Klart
Överlämnande/inflyttning
KONTAKT

Johan Leek
E-post: johan.leek@varberg.se

FAKTA
KATEGORI:
Ombyggnation
ARKITEKT:
Tengbomgruppen AB
BTA:
1950 kvm
ENTREPRENÖR:
MVB
ENTREPRENADFORM:
Totalentreprenad
BYGGTID:
Sommaren 2020