Ombyggnation Påskbergsvallen Etapp 1

Projektet är ett uppdrag från Varbergs kommun.

Varför bygger vi

Varbergs Bois herrlag gick upp i Allsvenskan i slutet av 2019. För att få spela på sin hemarena Påskbergsvallen krävs en ombyggnation av vallen. Ombyggnationen kommer att ske i två etapper då serien startar vid månadsskiftet mars/april 2020 och tiden för insatserna som krävs är knapp. Svenska fotbollsförbundet kan, om det finns ett politiskt beslut om investeringen för att Påskbergsvallen ska uppfylla arenakraven, ge Varbergs Bois dispens att spela på Påskbergsvallen redan 2020. 

Hur kommer det att bli

Etapp 1 fokuserar på säkerhet och att öka kapaciteten för publikflöden vid entréer och toaletter. I etapp 1 lokalanpassas även befintliga byggnader för mediarum och omklädningsrum för bortalag.

Sex träd fälldes i vallens sydöstra del där det byggs en ny bortaentré, här ska det även säkerställas utrymningsvägar samt bli en tillfällig ståplatsläktare för bortalagets supportrar. Vanligtvis när träd fälls planteras nya träd på annan plats, hur och var detta blir är ännu inte klart. 

Etapp 2: Efter första säsongen kan vi starta den större ombyggnationen som behöver göras för att arenan ska godkännas av Svenska fotbollsförbundet. Då byggs nya läktare och serviceutrymmen. Etapp två väntas stå färdig under 2022.

Tidplan

Etapp 1 färdigställdes i maj 2020. Etapp 2 väntas stå klar 2022.

BYGGSTATUS
Klart
Planering och projektering
Klart
Byggnation
Klart
Besiktning
Klart
Överlämnande/inflyttning
KONTAKT

Leif Persson
E-post: leif.persson@varberg.se

FAKTA
KATEGORI:
Ombyggnation
ARKITEKT:
BTA:
ENTREPRENÖR:
ENTREPRENADFORM:
BYGGTID:
Etapp 1 klar mars/april 2020, etapp 2 väntas stå klar 2022