Ombyggnationer Arena Varberg

Projekt i egen regi.

Varför bygger vi

Arena Varberg har flera typer av verksamhet under sitt tak och arbetar ständigt med att förstärka sitt mötes- och aktivitetskoncept. En rad ombyggnationer som ger Arena Varberg nya möjligheter till utveckling, har gjorts.

Hur kommer det att bli

En elektrisk trapphiss och ramp har gjort att utrymmen bakom scen samt till loger är tillgängliga för dem som använder rullstol. Logerna har fått ett ansiktslyft i form av uppfräschning av väggarna i en nougatbrun ton. 

Fler kontor har byggts och i anslutning till dessa ligger nu den nya personalmatsalen. 

Vid den norra entrén finns Eventrestaurangen. Här har väggar flyttats och baren byggts om på en ny plats. Ombyggnationen har gjort att det nu finns plats för 170 matgäster. Här serveras nu lunch dagligen.

En av lokalerna på nedre plan har byggts om till en mindre tv-studio. 

Tidplan

Projektet färdigställdes hösten 2020.

BYGGSTATUS
Klart
Planering och projektering
Klart
Byggnation
Klart
Besiktning
Klart
Överlämnande/inflyttning
KONTAKT

Leif Persson
E-post: Leif.persson@varberg.se

FAKTA
KATEGORI:
Ombyggnation
ARKITEKT:
BTA:
ENTREPRENÖR:
ENTREPRENADFORM:
BYGGTID:
Hösten 2020