P-hus Trädgården

Varbergs Fastighets AB har i uppdrag att bygga nytt parkeringshus för att möta kravet på fler parkeringsplatser när gallerian byggs ut.
Parkeringshuset blir i tre plan med källare. Trafiken är dubbelriktad med lutande däck för enkel genomströmning av bilar. Det finns två in- och utfarter för biltrafik samt direkt access till gallerian för kunderna via trapphus och hiss på två plan.

Under projektets gång kommer byggtrafiken köra längs med södra delen av Västra Vallgatan och ner på Bäckgatan till byggarbetsplatsen. Vi gör vårt bästa för att störningarna ska bli så små som möjligt.

Informationsblad
2016-08-19
2016-09-23

BYGGSTATUS
Klart
Planering och projektering
Klart
Byggnation
Klart
Besiktning
Klart
Överlämnande/inflyttning
KONTAKT

Varbergs Fastighets AB
Helen Treslow
helen.treslow@varberg.se

FAKTA
KATEGORI:
Nybyggnation
ARKITEKT:
Tengblom
BTA:
ENTREPRENÖR:
Wästbygg
ENTREPRENADFORM:
BYGGTID:
Juni 2017