Räddningsstationen Tvååker

Projekt på uppdrag av Varbergs kommun
 

Varför bygger vi

Befintlig räddningsstation i Tvååker ligger mitt i ett bostadsområde, utan möjlighet att möta de krav på utveckling och funktion som idag föreligger. En ny räddningsstation ska därför byggas på ett bättre läge, strategiskt och geografiskt, i anslutning till E6.
 

Hur kommer det att bli

Den nya räddningsstationen kommer att ha moderna, effektiva, ändamålsenliga och sammanhängande lokaler för räddningstjänstens verksamhet. Vi kommer att eftersträva lösningar som är ekologiskt hållbara.
 

Tidplan

Entreprenaden påbörjades sommaren 2018 och slutbesiktigades 17 maj 2019. Sedan mitten av juni utgår verksamheten från den nya stationen. Den 24 augusti bjöds allmänheten in till öppet hus.   
 
 
BYGGSTATUS
Klart
Planering och projektering
Klart
Byggnation
Klart
Besiktning
Klart
Överlämnande/inflyttning
KONTAKT

Helen Treslow
E-post: helen.treslow@varberg.se

FAKTA
KATEGORI:
Nybyggnation
ARKITEKT:
BTA:
ENTREPRENÖR:
ENTREPRENADFORM:
BYGGTID:
Maj 2019