Renovering Varmbadhuset

Projekt i egen regi

Varför bygger vi

En bedömning av Varmbadhusets badanläggning har visat att den tekniska utrustningen är uttjänt och att bassängen är i behov av renovering.

Hur kommer det att bli

Alla tätskikt ska ses över och omklädningsrum kommer att renoveras. Ambitionen är att återskapa bassängen så långt det går, till hur den såg ut vid uppförandet 1925. Det ursprungliga kaklet är sedan tidigare utbytt mot vitt standardkakel. Som ett led i renoveringen kommer nytt kakel att sättas in med ambition att återskapa den ursprungliga interiören. Viktiga karaktärsdrag med högt kulturhistoriskt värde såsom, planlösning, arkadbågar, kassettak med mera, kommer inte att påverkas av renoveringen. 

Tidplan

I maj 2018 påbörjades renovering av Varmbadhusets badanläggning. Bassängen nyinvigdes april 2019.

BYGGSTATUS
Klart
Planering och projektering
Klart
Byggnation
Klart
Besiktning
Klart
Överlämnande/inflyttning
KONTAKT

Magnus Aronsson
E-post: magnus.aronsson@varberg.se
 

FAKTA
KATEGORI:
Renovering
ARKITEKT:
-
BTA:
-
ENTREPRENÖR:
ENTREPRENADFORM:
BYGGTID:
Maj 2018 - April 2019