Rivning av Tull- och speditionsbyggnaden

Projektet är ett uppdrag från Varbergs kommun.

Varför river vi

Stadsdelen Västerport ska byggas i området kring hamnen, detta innebär att byggnader som spelat ut sin roll kommer att rivas. Stenafärjan lämnar Varberg för gott den 1 februari 2020 och därefter kommer både Stenaterminalen och tull- och servicebyggnaden att rivas. Rivningen kommer att ske i etapper, först tull- och servicebyggnaden i april 2020. Detta förutsatt rivningslov vilket bygger på att skyddsrummet som idag finns i tull- och servicebyggnaden, får en ny placering inom samma fastighet, något som MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har beslutat. Det nuvarande skyddsrummet är 130 kvm stort och har plats för 120 personer.

I dagsläget finns ingen tidsplan för när rivningen av Stenaterminalen kommer att ske.

Tillägg: Det nya skyddsrummet kommer att ligga i anslutning till det P-hus som ska byggas intill hotell Västerport.

Intervju med projektledare

Projektledaren Johan Leek, Varbergs Fastighets AB intervjuas av P4 Halland gällande rivningen av Tull- och speditionsbyggnaden i hamnen i Varberg.

 

Hur kommer det att bli

Byggnaden har tjänat ut sitt syfte i och med att Stenafärjan lämnade Varberg och platsen ska istället förberedas för byggnationen av den nya stadsdelen Västerport.

Tidplan

Rivning, etapp 1, april 2020. Etapp 2, ej fastställt.

BYGGSTATUS
Klart
Planering och projektering
Klart
Byggnation
Klart
Besiktning
Klart
Överlämnande/inflyttning
KONTAKT

Johan Leek
E-post: johan.leek@varberg.se

FAKTA
KATEGORI:
Rivning
ARKITEKT:
BTA:
ENTREPRENÖR:
ENTREPRENADFORM:
BYGGTID:
Rivning, etapp 1, april 2020. Etapp 2, ej fastställt.