Rivningsarbete på Renen 13

Vad händer här

Delar av den gamla industrifastigheten Renen 13 ska rivas. Den gamla industrifastigheten Renen 13, belägen mittemot Polishuset och Tingsrätten, är förorenad och ska saneras. Orsaken till föroreningarna har sitt ursprung i industriella verksamheter som under 1900-talet använt klorerade lösningsmedel bland annat vid ytbehandling och tvätt av gods.

 

Hur kommer det att bli

Kommunfullmäktige i Varberg beslutade i december 2017, om att riva både det som kallas A- och B-hallen. I första läget kommer enbart A-hallen rivas. Den gamla tegelmuren längs med Gamlebyvägen och Östra Långgatan kommer i dagsläget behållas i befintligt skick.

Tidplan

Slutbesiktning: 4 oktober 2018

En karta oh översiktsbild på industrifastigheten som ska rivas. Drönarbild över industrifastighetens sågtandade tak.

BYGGSTATUS
Klart
Planering och projektering
Klart
Byggnation
Klart
Besiktning
Klart
Överlämnande/inflyttning
FAKTA
KATEGORI:
ARKITEKT:
BTA:
ENTREPRENÖR:
ENTREPRENADFORM:
BYGGTID: