Rolfstorps skola

Varbergs Fastighets AB har på uppdrag av Varbergs kommun utfört en om- och tillbyggnad på Rolfstorps skola.

  • Ombyggnad, i delar av skolan och biblioteket.
  • Tillbyggnad, ger nya undervisningssalar till musik, bild, trä- och syslöjd.
  • Tillbyggnad, ger en ny elevyta med kafédel.
  • Ny utemiljö på skolgården.

 

BYGGSTATUS
Klart
Planering och projektering
Klart
Byggnation
Klart
Besiktning
Klart
Överlämnande/inflyttning
KONTAKT

Varbergs Fastighets AB
Helen Treslow
helen.treslow@varberg.se

FAKTA
KATEGORI:
ARKITEKT:
BTA:
ENTREPRENÖR:
ENTREPRENADFORM:
BYGGTID:
Färdigställt sommaren 2015