SEB ombyggnad

Varför bygger vi här

En stråkutvecklingsplan för stadskärnan togs fram våren 2017, attraktiviteten i ett stadsrum på gatuplan blev belyst. För att uppfylla detta och minska så kallade ”döda fasader” ville VFAB placera butiker i bästa läge.

 

Hur kommer det att bli

SEB flyttade ut ur sina lokaler på Torggatan 2, den 30 september 2017, efter att förhandling föregått. För att skapa så mycket aktivitet i stadsrummet som möjligt togs beslut att bryta upp fasaden med två butiker mot Torggatan. Två attraktiva lokaler med förråd och personalutrymme i källarplan för att maximera uthyrbar butiksyta i markplan. 
 

Tidplan

Butikerna överlämnades till Design Only och Jack and Jones våren 2018. 
 
BYGGSTATUS
Klart
Planering och projektering
Pågående
Byggnation
Ej klart
Besiktning
Ej klart
Överlämnande/inflyttning
KONTAKT
FAKTA
KATEGORI:
ARKITEKT:
BTA:
ENTREPRENÖR:
ENTREPRENADFORM:
BYGGTID:
Färdigställt våren 2018