Särskilt boende, Midsommargården

Projektet är ett uppdrag från Varbergs kommun. 

Varför bygger vi

Den äldre befolkningen i Varbergs kommun växer och samtidigt ökar och förändras behoven inom demensvården. Varbergs kommun behöver därför säkra upp framtida behov av särskilda boendeplatser.

Hur kommer det att bli

Det särskilda boendet Midsommargården kommer att ha 60 platser för boende och lokaler för dagverksamhet i samma byggnad. I tidigt skede utreddes en sluttande tomt vilket medfört att byggnaden planerats som en suterrängbyggnadmed dagverksamhet, tillagningskök, aktivitetsrum och övriga gemensamhets- och personalytor i bottenvåning.

Byggnaden är fördelad på tre flyglar med två våningsplan för boende ovan suterrängvåning. Varje flygel har boendeenheter om tio lägenheter samt utrymme för gemensamt kök och vardagsrum på varje enhet. 

Tidplan

  • Markarbetet startar – mars 2019
  • Gjutning av betongplatta – sommar 2019
  • Stomresning, våningsplan, väggar – höst/vinter 2019/2020
  • Invändiga arbeten – vår/sommar/höst 2020
  • Markarbeten Sinnenas trädgård – höst 2020
  • Besiktningar – höst/vinter 2020/2021
  • Överlämning – februari 2021

Följ med till bygget

I januari 2020 spelade vi in en film på byggplatsen. Följ med projektledaren Helen Treslow när hon visar oss runt. 

Varbergs kommun har spelat in en film från bygget under hösten 2020. Det berättar om boendet och den kommande verksamheten.


Nu är Midsommargården färdigbyggd och överlämnad till verksamheten. Är du nyfiken på hur det blev? Kika på filmen där Helen tar oss med på en rundvandring.

Syntolkning pdf (76,8 kB). ReadSpeaker Lyssna 
BYGGSTATUS
Klart
Planering och projektering
Klart
Byggnation
Klart
Besiktning
Klart
Överlämnande/inflyttning
KONTAKT

Helen Treslow
E-post: Helen.treslow@varberg.se

 

FAKTA
KATEGORI:
Nybyggnation
ARKITEKT:
D Office Arkitekter AB
BTA:
6780 kvm
ENTREPRENÖR:
ByggDialog AB
ENTREPRENADFORM:
Totalentreprenad med partnering som samarbetsform
BYGGTID:
Kvartal 1, 2021