Sjöaremossen - omklädningsbyggnad

Projektet är ett uppdrag från Varbergs kommun

Varför bygger vi

Den nuvarande omklädningsbyggnaden har ett stort behov av underhåll och saknar bland annat domarrum.

Idag har två bandyföreningar sin hemvist på isbanan och båda föreningarna har seniorlag, herr och dam, som spelar högt upp i divisionerna. En ny omklädningsbyggnad ska möta dagens och framtidens tränings- och tävlingsbehov, lokalerna ska vara moderna och tillgängliga.

Hur kommer det att bli

Sjöaremossens isbana ska få en ny omklädningsbyggnad som innehåller omklädningsrum, domarrum, kiosk, värmestuga och ett utrymme för slipning av skridskor.

Tidplan

Nybyggnation utfördes under vår, sommar, höst 2019, då anläggningen inte nyttjas av föreningar. Projektet stod klart i september 2019 och den nya omklädningsbyggnaden invigdes den 17 november 2020. 

BYGGSTATUS
Klart
Planering och projektering
Klart
Byggnation
Klart
Besiktning
Klart
Överlämnande/inflyttning
KONTAKT

Frida Gren
E-post: Frida.gren@varberg.se
Leif Persson
E-post: Leif.persson@varberg.se

FAKTA
KATEGORI:
Rivning och nybyggnation
ARKITEKT:
Tengbomgruppen AB
BTA:
286 m2
ENTREPRENÖR:
Partner Entreprenad i Sverige AB
ENTREPRENADFORM:
Totalentreprenad
BYGGTID:
Färdigställdes i oktober 2019