Skällinge skola och förskola

Varbergs Fastighets AB har på uppdrag av Varbergs kommun utfört en om- och tillbyggnad på Skällinge skola.

  • Tillbyggnad, som ger två förskoleavdelningar.
  • Ombyggnad, som ger ett klassrum och grupprum.
  • Ny utemiljö på skolgården.

Status

Invigning av lokalerna hölls 30 november 2015.

BYGGSTATUS
Klart
Planering och projektering
Klart
Byggnation
Klart
Besiktning
Klart
Överlämnande/inflyttning
KONTAKT

Varbergs Fastighets AB
Helen Treslow
helen.treslow@varberg.se

FAKTA
KATEGORI:
Skola och förskola
ARKITEKT:
BTA:
ENTREPRENÖR:
ENTREPRENADFORM:
BYGGTID:
Färdigställt hösten 2015