Societén

Varbergs Fastighets AB utför utvecklingsprojekt med hyresgästen.

  • Terrass i byggnadens södra hörn.
  • Åtta nya toaletter i källaren, varav fyra blir allmänna för parkens besökare.
  • Renovering av brasseri.

Allt arbete görs med noggrannhet gällande material- och färgval i och med att byggnaden är kulturminnesskyddad. 

  • Terrassen och de nya toaletterna är nu i bruk.
  • Byte av golv i brasseri och kafé är klart.
BYGGSTATUS
Klart
Planering och projektering
Klart
Byggnation
Klart
Besiktning
Klart
Överlämnande/inflyttning
KONTAKT

Varbergs Fastighets AB
Magnus Aronsson
magnus.aronsson@varberg.se

FAKTA
KATEGORI:
ARKITEKT:
BTA:
ENTREPRENÖR:
ENTREPRENADFORM:
BYGGTID:
2016