Societetshuset - Takmålning

Projekt i egen regi.

Hur kommer det att bli

Taket har tvättats och halva taket målades under hösten 2018. I april återupptogs måleriarbetet.

Tidplan

Arbetet färdigställdes under våren 2019.

BYGGSTATUS
Klart
Planering och projektering
Klart
Byggnation
Klart
Besiktning
Klart
Överlämnande/inflyttning
KONTAKT

Magnus Aronsson
E-post: Magnus.aronsson@varberg.se

FAKTA
KATEGORI:
Renovering
ARKITEKT:
-
BTA:
-
ENTREPRENÖR:
Ytskiktsbolaget AB
ENTREPRENADFORM:
BYGGTID:
Klart sommaren 2019