Stenens förskola

Projektet var ett uppdrag från Varbergs kommun och Stenens förskola är nu färdigställd och verksamheten har flyttat in. En film till barnen spelades in när förskolan var färdigbyggd. Se filmen Välkommen till Stenens förskola.

Varför bygger vi

Det är hög inflyttning av barnfamiljer till samhället Tvååker. För att möta dagens och framtidens behov av förskoleplatser byggs en ny förskola i området Stenen. 

Stenens förskola ska ersätta Snickerns och Centralskolans förskolor.

Hur kommer det att bli

Stenens förskola kommer att ha plats för 160 barn uppdelade på 4 sektioner motsvarande 2 avdelningar/sektion. Utegården är rymlig och gränsar mot skogsdungen i anslutning till förskolan. 

Tidplan

Stenens förskola planeras stå färdig i mitten av maj 2021. 

BYGGSTATUS
Klart
Planering och projektering
Klart
Byggnation
Klart
Besiktning
Klart
Överlämnande/inflyttning
KONTAKT

Filip Sundvisson
E-post: Filip.sundvisson@varberg.se

FAKTA
KATEGORI:
Nybyggnation
ARKITEKT:
Tengbom Arkitekter
BTA:
2015 kvm
ENTREPRENÖR:
MTA Bygg och Anläggning
ENTREPRENADFORM:
Utförandeentreprenad
BYGGTID:
Planeras stå färdig i mitten av maj 2021