Tillfällig parkering i hamnområdet

Projekt på uppdrag från Varbergs kommun.

Varför bygger vi

I samband med att projekt Varbergstunneln drar igång kommer många parkeringar att försvinna från centrumkärnan. För att tillgodose parkeringsbehovet sågs möjligheterna för tillfälliga parkeringar över.

I hamnområdet på marken där silosarna tidigare stod, fanns en oanvänd yta. Ytan sågs som en potentiell plats för tillfälliga parkeringar, fram tills att byggnationen av Västerport drar igång.

Hur kommer det att bli

En tillfällig grusparkering i enklaste tappning för cirka 100 parkeringsplatser upprättades. Ett stängsel har satts upp mot hamnverksamheten.

Tidsplan

Parkeringsplatsen i hamnområdet öppnade i slutet av februari 2019. Grusparkeringen har in- och utfart från Östra Hamnvägen och erbjuder 100 långtidsparkeringar. Parkering är fri mellan kl. 06-23, övrig tid är parkering förbjuden. Parkeringen är tillfällig, området kommer att fungera som parkering som minst fram till och med årsskiftet 2019/2020.

BYGGSTATUS
Klart
Planering och projektering
Klart
Byggnation
Klart
Besiktning
Klart
Överlämnande/inflyttning
FAKTA
KATEGORI:
Byggnation
ARKITEKT:
BTA:
ENTREPRENÖR:
ENTREPRENADFORM:
BYGGTID:
Februari 2019