Trönninge Skola

Varbergs Fastighets AB ska på uppdrag av Varbergs kommun uppföra ny skola i Trönninge. Området står inför en exploatering och en skola behövs för att möta framtida behov. Skolan tillsammans med idrottscentrat är en av kommunens största investeringar någonsin.

  • F-9 skola för 800 elever.
  • Tillagningskök för 1200 portioner/dag.
  • Byggnaden blir i två plan.
  • Ett idrottscentrum byggs på skolområdet.

Miljömål

Vi strävar mot att certifiera byggnaden som ”miljöbyggnad guld”. För att få den certifieringen ska vi ha högsta betyg på de tre huvuddelar som betygssätts. Energi, innemiljö och material. Skolan projekterades som ett passivhus enligt standarden FEBY 12.

BYGGSTATUS
Klart
Planering och projektering
Klart
Byggnation
Klart
Besiktning
Klart
Överlämnande/inflyttning
KONTAKT

Varbergs Fastighets AB
Jenny Rydén
jenny.ryden@varberg.se

FAKTA
KATEGORI:
Nybyggnationer, skola
ARKITEKT:
Fredblad
BTA:
9 145
ENTREPRENÖR:
ByggDialog
ENTREPRENADFORM:
Partneringsamverkan
BYGGTID:
Hösten 2017