Väröbacka skola

Varbergs Fastighets AB utför på uppdrag av Varbergs kommun en ombyggnad av Väröbacka skola.

Befintlig skolbyggnad byggs om med anledning av att det inte längre finns behov för gymnastiksalen när den nya idrotsshallen färdigställdes 2011.

Ytorna används istället till undervisningssalar för ljud och bild. Träslöjden moderniserades och verksamhetsanpassades. Ny ventilation samt värme- och elanläggning installerades.

BYGGSTATUS
Klart
Planering och projektering
Klart
Byggnation
Klart
Besiktning
Klart
Överlämnande/inflyttning
KONTAKT

Varbergs Fastighets AB
Valter Caspersson
vfab@varberg.se

FAKTA
KATEGORI:
Skola och förskola
ARKITEKT:
Arkitektgruppen
BTA:
656 kvm
ENTREPRENÖR:
-
ENTREPRENADFORM:
-
BYGGTID:
2013