Vidhöge förskola

Varbergs Fastighets AB ska på uppdrag av Varbergs kommun bygga en ny förskola i Veddige.

  • Plats för 120 elever,
  • fördelat på sex avdelningar.
  • Till viss del vara omställningsbar till F-3 skola.
BYGGSTATUS
Klart
Planering och projektering
Klart
Byggnation
Klart
Besiktning
Klart
Överlämnande/inflyttning
KONTAKT

Varbergs Fastighets AB
Stefan Berntsson
stefan.berntsson@varberg.se

FAKTA
KATEGORI:
Förskola
ARKITEKT:
BTA:
ENTREPRENÖR:
ENTREPRENADFORM:
BYGGTID:
Februari 2017