Vidhögeskolan

Varbergs Fastighets AB ska på uppdrag av Varbergs kommun utföra en ombyggnad av Vidhöge förskolas tidigare lokaler. Lokalerna ska anpassas till skolverksamhet och bli moderna och ändamålsenliga för årskurs F-9.

BYGGSTATUS
Klart
Planering och projektering
Klart
Byggnation
Klart
Besiktning
Klart
Överlämnande/inflyttning
KONTAKT

Varbergs Fastighets AB
Insa Ostendorf, konsult
insa.ostendorf@sweco.se

FAKTA
KATEGORI:
ARKITEKT:
BTA:
ENTREPRENÖR:
ENTREPRENADFORM:
BYGGTID: