Vidhögeskolan - Lokaloptimering

Projektet är ett uppdrag från Varbergs kommun. 

Varför bygger vi

Vidhögeskolan består av flera byggnader, hus A, B, D och E, som inrymmer lokaler för årskurs F-9. Prognosen för elevutveckling visade att lokalerna på sikt inte skulle räcka till. I delar av skolan bedrevs förskoleverksamhet. Genom att förflytta förskoleverksamheten och anpassa befintliga lokaler ansågs skolans framtida behov kunna täckas. Lokaloptimeringsprojektet var förutsatt att förskolans verksamhet kunde flyttas ut från lokalerna de disponerade. 2016 stod Vidhöge förskola klar, en förskola med plats för 120 barn, fördelat på sex avdelningar.

Hur kommer det att bli

Ombyggnader ska leda till nya moderna undervisningslokaler. Utökning av toaletter och förbättrad tillgänglighet för funktionshindrade. Förbättrad akustik, ny modern musiksal, utökning av storkök. Förbättrad ventilationsanläggning, uppgradering av tekniska system för energieffektivitet, visst fastighetsunderhåll samt brandskyddsåtgärder. Renoveringarna omfattar hus A, B, D och E.

Tidplan

Hus D är färdigställt, ventilation utbytt. Hus A, B och E stod färdigställda innan årsskiftet 2018/2019. Markentreprenad var klar sommaren 2019. 

BYGGSTATUS
Klart
Planering och projektering
Klart
Byggnation
Klart
Besiktning
Klart
Överlämnande/inflyttning
KONTAKT

Belinda Djupdahl

FAKTA
KATEGORI:
Ombyggnation
ARKITEKT:
-
BTA:
-
ENTREPRENÖR:
Trabea Bygg AB, Tage & Söner i Varberg
ENTREPRENADFORM:
BYGGTID:
Klart sommaren 2019