Falkenbäck - parkeringsgarage

Varför bygger vi

Här ska göras plats för bostäder, men också parkeringsplatser. Den sedan länge planerade byggnationen av lägenheter i kvarteret Falkenbäck drog igång under våren 2021. Kvarteret kommer att innehålla både bostadsrätter och hyreslägenheter. Totalentreprenör är Tage & Söner i Varberg.  

Hur kommer det att bli

På platsen kommer det att uppföras fyra hus med totalt 87 lägenheter, samt ett parkeringsgarage i två plan. Parkeringsplatserna kommer vara fördelade till boende i huset och allmänheten, totalt kommer det att finnas cirka 190 parkeringsplatser. Det kommer att finnas möjlighet till nattparkering för allmänheten i garageanläggningen. Det kommer att finnas bilplatser för handikappfordon, samt platser för elbilar med laddstolpar. De allmänna parkeringsplatserna kommer att drivas på samma sätt som de övriga kommunala parkeringshusen i Varberg och hanteras av Varbergs Fastighets AB.

Lägenhetshusen är ritade av Liljewalls Arkitekter och har en fin och levande småstadsarkitektur. Fasaderna domineras av tegel i vackra skiftningar som kombineras med trä. Vindsvåningarnas takkupor bryter av sadeltaken och skapar trevlig variation.

Tidplan

Etablering av bygget påbörjades i mars 2021. Innan bygget på höjden drar igång, kommer en hel del markarbete att krävas. Arbetet startar med att gräva ut för att anlägga ett garage i två våningar under mark

Ordinarie arbetstider kommer att vara kl.07.00-16.00, men under vissa moment kan det förekomma arbete på andra tider. Från vecka 22 fram till vecka 43 startar gjutning av bottenplattan och då kan det förekomma arbete utanför ordinarie arbetstid.

Bygget beräknas vara klart sommaren år 2023. 

BYGGSTATUS
Klart
Planering och projektering
Pågående
Byggnation
Ej klart
Besiktning
Ej klart
Överlämnande/inflyttning
KONTAKT

Mikko Pelli
mikko.pelli@jhbpl.se

Albin Hillbom 
albin.hillbom@varberg.se

 

FAKTA
KATEGORI:
Parkeringsgarage
ARKITEKT:
BTA:
ENTREPRENÖR:
Tage & Söner i Varberg
ENTREPRENADFORM:
Totalentreprenad
BYGGTID:
Våren 2021 - Sommaren 2023