Mötesplats Tvååker

Projektet är ett uppdrag från Varbergs kommun.

Varför bygger vi

Tvååkers ungdomsgård låg tidigare på Storegårdsvägen. Lokalerna var gamla, slitna och upplevdes ligga för långt ifrån skolan. Den gamla kyrkskolan ligger nära skolan, är större och i bättre skick än byggnaden på Storegårdsvägen. Kyrkskolans upprustade lokaler ska fungera som ett nav för kultur- och fritidsaktiviteter. Mötesplatsen ska kallas ”Mötesplats Tvååker”. Lokalerna kommer att nyttjas som ungdomsgård, för seniorverksamhet och för fritidsaktiviteter riktade till personer med funktionsnedsättningar. Kulturskolan kommer att ha undervisning i lokalerna och de ska dessutom kunna användas av föreningslivet.

Hur kommer det att bli

Innan mötesplatsen kan tas i bruk krävs en ombyggnation för att anpassa lokalerna till de nya verksamheterna. Idag finns det många mindre rum i byggnaden, dessa kommer att öppnas upp och göras om till stora rum som ger bättre överblick. Husets bottenplan kommer att vara helt tillgängligt och kunna användas som övernattningslokal vid läger, cuper och matcher. Utvändigt kommer entrén att byggas till och tillgängliganpassas. Fasaden ska tvättas och målas samt få ny fasadbelysning. Utomhus kommer det finnas en grillplats och öppna ytor som ska möjliggöra olika typer av aktiviteter.

Svartvit ritning av kyrkskolans fasad.

Tidplan

  • Under vecka 20 kommer entreprenören börja etablera sig genom att sätta upp byggbodar och staket. Detta kan komma att ha viss påverkan på trafiken i området nära Bosgårdsskolan. Exempelvis kan det bli lite smalare passager för den som ska lämna och hämta barn.
  • I mitten av maj 2021 påbörjas rivningsarbeten inne i byggnaden. Under sommaren genomförs därefter byggarbeten och markarbeten. Arbetet kommer att utföras vardagar mellan kl.7-16. '
  • Mötesplats Tvååker beräknas vara klar för invigning hösten 2021.

Film om projektet

I filmen berättar den tidigare projektledaren Johan Leek mer om projeket. 

BYGGSTATUS
Klart
Planering och projektering
Pågående
Byggnation
Ej klart
Besiktning
Ej klart
Överlämnande/inflyttning
KONTAKT

Johanna Fischer
E-post: johanna.fischer2@varberg.se

FAKTA
KATEGORI:
Ombyggnation
ARKITEKT:
BTA:
ENTREPRENÖR:
BAB Bygg AB
ENTREPRENADFORM:
BYGGTID:
Planerad invigning hösten 2021