Ombyggnation Buaskolan

Projektet är ett uppdrag från Varbergs kommun. 

Varför bygger vi

På fastigheten bredvid Buaskolan byggs Bua förskola. I den nya förskolan kommer både förskolebarn och elever från Buaskolan serveras mat. När förskolan är färdigbyggd byggs befintlig matsal och kök i Buaskolan om och skolan får istället fler undervisningslokaler. 

Hur kommer det att bli

I Buaskolans befintliga matsal och kök, en yta på 226 kvadratmeter, blir det istället 2 nya klassrum, tillhörande grupprum, kapprum och WC.

Tidplan

Ombyggnationen läggs ut på upphandling efter sommarledigheterna med preliminär byggstart efter höstlovet, i november 2021.

BYGGSTATUS
Klart
Planering och projektering
Pågående
Byggnation
Ej klart
Besiktning
Ej klart
Överlämnande/inflyttning
KONTAKT

Helen Treslow
E-post: helen.treslow@varberg.se.

FAKTA
KATEGORI:
Ombyggnation
ARKITEKT:
Tengbom Arkitekter
BTA:
226 kvm
ENTREPRENÖR:
ENTREPRENADFORM:
BYGGTID: